En värld där enbart fantasin sätter gränser och där det vi upplever med våra sinnen inte längre är det som är verklighet, var tidigare enbart idéer uttryckta i sci-fi litteratur. Idag är det inte speciellt långt ifrån vår nya verklighet.

Framstegen inom digital teknik har lett till uppkomsten av olika koncept inom det vi kallar Reality Tech. Nämligen teknologier som låter användaren uppleva en förvrängd eller påhittad verklighet på ett mer eller mindre realistiskt sätt.

Inom samlingsbegreppet Reality Tech finns tre huvudkategorier, som många av er säkert redan känner till: Virtual Reality, Mixed Reality och Augmented Reality.

 

Definition av Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) och Mixed Reality (MR):

Virtual Reality (VR) (Virtuell Verklighet) är teknologier som helt utesluter din fysiska, faktiska, miljö och istället placerar dig i en virtuell omgivning. VR-teknologier upplevs genom VR glasögon och teknologin kan användas för att tillåta att exklusiva upplevelser får avnjutas av flera och på distans.

Augmented Reality (AR) (Förstärkt Verklighet) är teknologier som placerar digitalt innehåll “ovanpå” din fysiska faktiska miljö. Dessa kan upplevas genom antingen en display (e.g. mobilskärm) eller med glasögon. Ett välkänt exempel på en mobil AR-applikation är förra årets succéespel Pokémon GO.

Mixed Reality (MR) är hybridlösningar som kombinerar inslag från både VR och AR som tillåter användaren att justera och modifiera objekten som presenteras i AR-format. Här är Microsoft's HoloLens den mest kända lösningen och Magic Leap har en vision om framtiden.

Vi har redan sett en del VR-lösningar på konsumentmarknaden, medan mer raffinerade AR-teknologier har känts exklusiva och svårtillgängliga för den stora massan. Vi tror dock att det inte kommer dröja länge förrän AR-applikationer komma vara en lika stor del av vår vardag som vanliga mobila appar är idag.

I regard [augmented reality] as a big idea like the smartphone.
The smartphone is for everyone, we don't have to think the iPhone is about a certain demographic, or country or vertical market: it’s for everyone. I think AR is that big, it’s huge.

- Tim Cook

Källa: Fortune Tech Debate, (2017, Feb. 13)

 

Apple satsar på Augmented Reality för mobila enheter med ARKit

Apples lansering av nya Iphone 8, Iphone X och ios 11 kommer ha stor påverkan för hur AR-applikationer får genomslag på massmarknaden. Apple har en unik position för att leverera det som många andra bolag har haft svårt med, nämligen möjligheten att skapa och använda avancerade AR-applikationer på en enhet som är lättillgänglig för massorna.

Andra konkurrerande tekniker, så som Google’s Project Tango-teknologi, kan leverera högkvalitativ och komplex AR men kräver deras mobila tablet med kraftfull processor, vilket gör lösningen mer otymplig och skapar en högre tröskel för att användare skall konvertera.

Nya Iphone 8 har funktioner som är särskilt anpassade för AR-applikationer, exempelvis en kamera som bättre kan förstå djup och objekt på ett sätt som möjliggör utplacering av digitala objekt i den reella miljön.

En del av tekniken introducerades redan på Apples Worldwide Developers Conference i somras och sedan dess har man kunnat se smakprov via sociala medier på AR-applikationer skapade med hjälp av Apples ARKit.

Fördelen med Apples plattform är att AR applikationer skapade med ARKit snabbt kommer kunna nå en stor användarbas, vilket i sin tur kommer göra det mer attraktivt för företag och utvecklare att investera tid och pengar i att utveckla AR-baserade applikationer.

Tillgängliggörandet av teknologin medför spännande möjligheter för både individer och företag att lättare inkorporera AR element för att skapa nytt affärsvärde och eventuella konkurrensfördelar.

För att konkretisera potentialen med AR har vi identifierat fyra olika områden där AR används som katalysator för att inte bara påverka effektivitet utan även kvalitet, glädje och produktutveckling. Syftet är att illustrera den bredd av användningsområden som möjliggörs med den AR-teknik som finns lättillgänglig. De fyra områdena är:

  • Industriell service och produktion
  • Marknadsföring
  • Printformat
  • Utbildning

Läs om fler användningsområden här.

 

AR för Industriell service och produktion

Från ett tungt och i mångas ögon trögrörligt område, där maskiners prestanda och aktivitetstid kan vara direkt avgörande för framgång, hämtar vi vårt första exempel – från den tyska industrigruppen Thyssenkrupp.

Till alla klaustrofobers lycka har de hittat ett sätt så att de bättre, snabbare och mer sällan behöver reparera och åtgärda fel i sina hissar. I september 2016 började företaget ett samarbete med Microsoft HoloLens och har utrustat sina mer än 24 000 servicetekniker med detta AR-baserade headset.

Headsetet tillåter teknikerna att visualisera och identifiera problem med hissarna redan innan de är ute på uppdrag. De kan arbeta med ökad säkerhet och tidiga tester indikerar att de också arbetar upp till fyra gånger snabbare. Även ute på uppdrag kan de få live-support från experter som kan interagera med vad teknikerna ser och rita och demonstrera live i deras synfält.

https://www.youtube.com/watch?v=8OWhGiyR4Ns&feature=youtu.be&t=44s

På liknande manér har Boeing brukat det i konstruktionen av sina flygplan. Det finns en rad olika fördelar kring detta men som uttryckt av dem själva finns det fem huvuddelar som bidrar till hur de både kan reducera kostnader och förbättra sin first time quality. Vill du höra mer och få en djupare insikt i hur de arbetar, kolla vidare på detta videoklipp.

Thyssenkrupp och Boeing har inte bara åstadkommit snabbare, säkrare processer och högre kvalitet utan också omstrukturerat sina arbetssätt utefter hur de kan använda AR och insett att det finns många områden som med hjälp av teknologin kan förbättras.

Att Thyssenkrupps tekniker kan kommunicera med experter på andra sidan världen under en reparation och att Boeing inte behöver spetsutbilda sina ingenjörer på samma sätt skapar ringar på vattnet och omdefinierar hur företagen kommer arbeta i framtiden.
 

AR för Marknadsföring

Marknadsföringsfältet ligger just nu vidöppet för alla marknadschefer att hugga tänderna i. Att kunna interagera med kunder och möjliggöra en personlig koppling direkt i konsumenternas smartphones kommer kunna förändra genomslagskraften av kampanjer.

Marknadsförare kommer mycket tydligare kunna förstå, samla information och analysera hur ens kunder interagerar med ens marknadsföring. I sin tur ger detta marknadsavdelningen mer data och kvantitativa punkter på vad olika kampanjer skapar för reaktioner hos mottagaren och man kan enklare mäta effekten av ens insatser.

Ett sådant knep användes av Stockholm Art Week under 2015 års upplaga. Man hade inför konstveckan satt upp markörer runt om i stan som vem som helst som hade appen kunde läsa in och få en rad konstverk presenterat för sig.

Förbipasserande kunde interagera med objekten, bläddra mellan olika och placera ut dem på kreativa sätt i omgivningen. Genom detta fick man tydligt ut sitt budskap, nådde en bredare publik och lyckades skapa intresse och interaktion med sina besökare – även de som inte var på de faktiska utställningarna.

Det finns flera andra exempel på företag som fokuserat mer på interaktiviteten i sina kampanjer där man låtit projicera föremål och djur utanför sin naturliga miljö, och där man låter förbipasserande engagera sig med dessa.Två exempel är VISA och Lynx som skapade stort intresse under sina kampanjer.

 

AR för Printformat

En viktig funktionalitet inom AR är så kallade frihetsgrader, som syftar till rörelsefriheten i en tredimensionell miljö. Dagens AR-lösningar kan erbjuda sex frihetsgrader vilket innebär att användaren kan röra sig själv och objekten man interagerar med i sex olika riktningar.

Att kunna ta tvådimensionella objekt och presentera dem på ett tredimensionellt sätt med sex frihetsgrader öppnar upp för helt nya sätt att ta in information. Detta är något som Hexagon valde att utnyttja i en årsrapport för att engagera sina investerare och presentera viss information på ett mer pedagogiskt sätt. På utvalda sidor i rapporten fanns så kallade "AR-Triggers" som, om man scannade dem med sin smarta enhet, projicerade en tredimensionell presentation på skärmen.

Att sprida information på detta sätt till sina investerare, stakeholders eller medarbetare kan ha betydande effekt på upptagning och förståelse av materialet.

Givetvis går detta att applicera även i tidningar och andra typer av tryckt press. Några aktörer har snappat upp detta och lyckats erbjuda en unik läsarupplevelse som fått stora utslag på deras varumärken. Modeaktörerna Hector & Karger skapade RE_ALITY Lookbook tillsammans med Tap2C – en modetidning där läsarna kunde scanna delar av tidningen för att öppna upp fotosessions, se modellerna i 360 grader och köpa deras kläder.

TG Mag gjorde även de en variant där de blandade vanlig brödtext med videos och effektfulla inslag via AR som läsarna aktiverade genom sina enheter.

Sammantaget skapar AR en ny brygga mellan kompatibilitet och engagemang där man kan använda sig av text, film och bild i en tredimensionell miljö så att läsaren/användaren, får möjlighet att blanda. Gränserna börjar suddas ut för i vilka format man kan presentera sin information – nu har man möjlighet att erbjuda sina intressenter en mix av allt.

 

AR för Utbildning

Visst hade det varit enklare att lära sig om slaget vid Lützen om man kunde se det utspela sig på bordet framför? Då hade man kanske till och med kommit ihåg att det var Gustav II Adolf som stupade och vad han hade för färg på sina kläder. Tänk hur det kan underlätta för alla läkare och sjuksköterskor, om de hade kunnat dra, zooma och jämföra olika organ i en flerdimensionell miljö, där all tänkbar information finns tillgängligt direkt. Den potentialen såg skaparna bakom Anatomy 4D som låter användaren interagera med en mänsklig kropp och alla dess beståndsdelar.

Skaparna bakom AR Flashcards App menar att lärande ska börja tidigare än så och tog fram sin AR-applikation där små barn kan lära sig alfabetet med hjälp av olika djur och varelser som tar dem genom bokstav efter bokstav.

Oavsett vilken nivå lärandet ligger på finns det stor potential i hur man kan lära sig själv, sina medarbetare eller sina vänner med hjälp av AR-teknologi. Att kunna projicera och interagera med komplicerade strukturer har ändlösa användningsområden.

 

Vi på Cartina tror starkt på AR

Reality tech och framförallt AR är ett område som vi tror mycket på, både på grund av dess otroliga potential men även bredden i användningsområden och möjligheter att skapa nytt affärsvärde – både internt på företag och utåt sett mot kunder.

Själva har vi ett VR kit (HTC Vive) på kontoret som är tillgängligt för medarbetare och kunder.

För att kunna hjälpa våra kunder så bra som möjligt med detta har vi inlett ett samarbete med AR och VR-byrån Rayvr som är experter på att använda Reality tech för att skapa nya upplevelser, tjänster och produkter.

Vill du höra mer om detta så är du varmt välkommen att höra av dig till oss så att vi kan sätta upp ett initialt möte och prata mer!

Skicka epost

Visst borde fler läsa detta? glöm inte att dela!
[Sassy_Social_Share]