Självkörande bilar nådde faktiskt våra svenska vägar redan 2015 då Tesla lanserade sin mjukvaruuppdatering som gav sina bilar möjlighet att i vissa situationer ta över körningen helt utan stöd från förare, men än så länge så återstår flera utmaningar att lösas innan vi kan se helt autonoma fordon på våra vägar.

 

Utveckling av självkörande bilar

Självkörande bilar har varit på tapeten många år och redan 2009 började Google med sitt försöksprojekt i Kalifornien och fick snabbt sällskap av flera andra aktörer. Där ingår både traditionella biltillverkare som VW, BMW, Mercedes, Volvo och Nissan som alla redan idag någon form av semi-automatiska system på marknaden som kan ta över körningen i köer eller på landsväg. Google särskiljer sig från biltillverkare med då man troligtvis inte har som ambition att utveckla egna bilar utan snarare vill skapa ett system liknande android –OS för självkörande fordon för att licensierar till etablerade biltillverkare. Apple arbetar också med självkörande teknik och rykten säger att man även planerar att släppa en bil. Utvecklingen av självkörande bilar har därför många likheter med det vi såg med smartphones – frågan är vem som vinner denna gång?

 

Självkörande bil orsakade olycka

Under sommaren har dock tilltron till självkörande bilar fått en rejäl känga då en av Teslas bilar var inblandad i en olycka som kan kopplas till brister i tekniken. Olyckan slutade också mycket tragiskt med att en person omkom då hans Tesla ouppmärksamt byte körbana varpå den kolliderade med en vit lastbil som datorn felaktigt missbedömt avståndet till. Vissa kritiker har menat att detta belyser vilka konsekvenser den relativt oreglerade testning av autonoma system medför medan andra menat att bristen snarare ligger i Teslas begränsade system. Exempelvis har Google fordon endast varit inblandat i mindre olyckor som orsakats av andra fordon.

En svensk statlig utredning gav tidigare under året klartecken för självkörande bilar i Sverige där man kom fram till att det varken fanns några nationella såväl som internationella hinder för införandet av självkörande bilar men poängterade att det fanns många utmaningar som fortfarande måste lösas. Man belyste också fördelarna med autonoma system där bland annat ett minskat antal olyckor, mindre miljöpåverkan och buller samt kostnadseffektiva transporter som ger samhällsekonomisk vinning lyftes fram. En annan faktor är att infrastrukturen spås bli bättre med jämnare trafikflöde och bättre framkomlighet.

 

Nya affärsmodeller och branscher som påverkas

Det är kanske inte helt oväntat att påverkan på transportbranschen kommer bli omfattande. Taxi, lastbilstransporter och leveranser kommer bidra till att tusentals förare i Sverige kan komma att förlora sina jobb. Färre kommer också troligtvis äga en bil i framtiden när kostnaden för självkörande transporter minskar. Redan idag ser vi en tydlig trend mot bildelning och bilpooler som drivs där allt färre unga äger sin bil och nya tjänster som car-2-go möjliggörs av digital teknik.

Affärsmodeller som påverkas kommer först och främst vara försäkringsbolags och biltillverkare där båda kommer få se sina intäkter från fordon minska. Detta kräver att biltillverkare börjar titta på nya områden utöver sin traditionella affärsmodell. Ett exempel är BMW’s carpooling satsning Drive Now.

20150721_0090_DriveNowStokholm_byDavidUlrich

 

När anländer då självkörande bilar?

Dom flesta analytiker menar att det kan ske ganska snart men förmodligen dröjer det till 2025-2030 innan vi ser helt autonoma fordon utan en förare vid ratten. Utvecklingen kommer fortsätta ske stegvis. Society of Automotive Engineers (SAE) delar exempelvis autonoma system i fem olika nivåer där nivå 5 utgör helt autonoma system som exempelvis innebär att ingen förare behöver vara i fordonet medan nivå 1 endast utgör förarstöd. Idag ligger dom nyare systemen på nivå 3 men Teslas införande gör att nivå 4 snart kan vara möjlig. Några tydliga utmaningar återstår dock - exempelvis har självkörande bilar problem i dåligt väder och den fysiska kommunikationen mellan andra bilar och fotgängare återstår att lösas.

 

Är du intresserad av att veta mer får du gärna kontakta mig!

Skicka epost