June 5, 2019Comments are off for this post.

Den digitala tillväxtmodellen – Cartina online growth model

 

I detta blogginlägg går vi igenom denna nya modell/ramverk för digitalt driven tillväxt som jag nu hoppas kunna förfina ytterligare med hjälp av dig och andra experter!

 

Att det står just DIGITAL tillväxt är för att metoderna främst fokuserar på vad man kan göra digitalt för att möjliggöra tillväxt. Många idéer kommer från hur man optimalt kan jobba med detta för SaaS bolag och mycket inspiration kommer från startups. Mycket går att applicera för många andra branscher och affärsmodeller men den kommer inte passa för precis alla bolag. T.ex. för bolag som säljer stora komplexa affärer så kommer säljare ha en större andel av det som för andra bolag går att automatisera/digitalisera.

 

Låt oss gå igenom de olika delarna i modellen och vad som menas med respektive:

 

ANALYSERA:

 • För att kunna arbeta effektivt med sin tillväxt så behöver man först få bra koll på sina viktigaste målgrupper genom att skapa empathy maps, personas och göra kundresekartläggning (customer journey maps).
 • Ytterligare jobb i detta steg är att göra sökordsanalys samt konkurrensanalys för att veta vilket innehåll som organisationen har störst chans att nå ut till målgrupperna med.
 • Syftet är inte endast för att stötta innehåll och kommunikation utan även för att veta vad som ska förädlas i produkten/tjänsten
 • Observera att detta inte endast är ett initialt jobb, alla insatser som görs ska mätas, analyseras och sen agera på det. Använd helst en process för "rapid experimentation"
 • För mer storskalig tillväxt blir det alltmer viktigt att följa upp på mätetalen i de olika stegen för att se vart man behöver lägga nästkommande growth experiment på.

 

ATTRAHERA:

 • För att växa behöver man först få nya potentiella kunder att uppmärksamma din organisation och komma till din hemsida eller någon annan stans där du har en möjlighet att börja bearbeta dem så de går framåt i sin köpresa.
 • Detta steg handlar om att skapa innehåll som passar för att fånga intresse i ett första läge
 • Det handlar även om att hitta sätt att nå ut med innehållet till sina målgrupper utanför sin egen hemsida, ed. och få dem till att vilja veta mer.
 • Det kan också innebära att "hacka" andras befintliga nätverk (som t.ex. AirBnB med Craigslist)

 

BEARBETA:

 • Starten på denna fas är att försöka få tillräcklig information om din potentiella kund så att du kan fortsätta bearbeta den personen.
 • Anpassa det innehåll eller den landningssida personen först besöker för att få personen att fortsätta läsa eller lämna ifrån sig information så att vi kan fortsätta bearbeta även efter att personen lämnat sidan.
 • Målet med denna fas är att med anpassat innehåll göra personen mottaglig för den slutliga bearbetningen som leder till ett köpbeslut.

 

KONVERTERA:

 • Konvertering kan ske i alla möjliga steg i en kundresa (s.k. mikrokonvertering), men här menas att konvertera till en betalande kund.
 • I den digitala tillväxtmodellen går detta steg att automatisera utan faktisk inblandning av säljare genom t.ex. begränsade erbjudanden, visa på produktens/tjänstens fördelar,  erbjuda olika betalningsalternativ, instegserbjudande, mm
 • Men för vissa produkter och tjänster så kan det här krävas stöttning av en säljare för att få kunden att fatta det där sista beslutet.

 

GLÄDJA:

 • När kunden väl gjort sitt första köp är fokus på att göra kunden nöjd med sitt köp.
 • Här innefattas onboarding för att se till att kunden faktiskt börjar använda det hen köpt genom att så snabbt som möjligt få personen till det magiska Aha moment.
 • Se till att kundens upplevelse blir så pass bra att hen vill bli återkommande kund samt förhoppningsvis även villig att tipsa sitt nätverk om att också bli kunder

 

FÖRÄDLA:

 • Oavsett vilka marknadsföringsaktiviteter man gör så hjälper inte det om organisationen inte har produkter/tjänster som resonerar med målgruppen.
 • Detta steg handlar om att utveckla/ändra sina produkter/tjänster på ett agilt sätt baserat på lärdomar från kundens hela resa. I många fall kan en produkt/tjänst anpassas för att stötta tillväxten. Det kan även leda till framtagande av helt nya produkter/tjänster.
 • I vissa fall kan även affärsmodellen behöva ändras för att optimera tillväxten

Digital tillväxtmodell - Cartina online growth model

 

 

Nyckelfrågor som driver tillväxt

Denna modell hjälper oss att hitta de nyckelfrågor som driver tillväxt:

 1. Hur kan vi lära oss mer om våra framtida kunder? (ANALYSERA)
 2. Hur kan vi attrahera flera av dem? (ATTRAHERA)
 3. Hur kan vi få fler att bli mer intresserade? (BEARBETA)
 4. Hur kan vi få fler att köpa? (KONVERTERA)
 5. Hur kan vi få fler att bli återkommande kunder? (GLÄDJA)
 6. Hur kan vi få fler att köpa mer? (GLÄDJA)
 7. Hur kan vi få fler att rekommendera vidare? (GLÄDJA)
 8. Hur kan vi förbättra våra produkter/tjänster efter vad som faktiskt leder till mer tillväxt? (FÖRÄDLA)

Bakgrund och resonemang kring varför inte befintliga modeller/trattar funkade:

Det började med att jag skulle försöka skapa mig en bild av hur allt inom digital marknadsföring hänger ihop och försöka väva in growth hacking i detta. Ganska snart stod det klart att jag behöver en grundläggande modell som jag kan knyta an alla begrepp och taktiker till.

 

En första tanke var att använda en klassisk tratt ungefär som AIDA fast med den modifieringen som Kntnt också använder (AIDCAS). Dock upplevde jag att det blev lite ojämnt med vad man kan göra på respektive steg, speciellt Interest, Desire och Confidence upplevde jag kunde sammanfattas i nån bearbetningsfas för att få den potentiella kunden redo för köpsteget.

 

En annan idé som jag började använda var den som är mest använd inom Growth hacking och för startups; Product Marketing for Pirates: AARRR (Aquisition, Activation, Retention, Referral, Revenue).

AARRR

Även om den inte ursprungligen ritades upp som en tratt så finns det nu massor av bilder där begreppen har lagts in i en tratt. Den kändes bra för att det var olika saker man behöver göra för respektive steg och det var hyfsat jämnt fördelat. Dock så upplever jag att den inte riktigt hänger ihop i ett tydligt flöde annat än för klassiska startups som har en SaaS (Software as a Service) modell.

 

Många lyfter gärna upp kundens köpresa som en cirkulär process, t.ex. McKinsey Consumer decision journey, eller Altimeter's Dynamic Customer Journey

Altimeter's dynamic customer journey

Men vad jag tycker alla missar är det förberedande jobb som behöver göras i att förstå ens målgrupper genom att göra Personas och därefter göra så kallade Customer journey maps. Sökordsanalys (keyword research) och konkurrentanalys är andra förberedande steg som behöver tas innan man aktivt kan börja jobba med att få in en kund i kundresan.

 

Den modell som tilltalat mig mest är den Inbound methodology som Hubspot använder. Den kan även illustreras som en sales funnel.

HubSpot - Inbound Methodology

I den modell jag tagit fram har jag i stort sett tagit vad som ingår i Hubspots modell men justerat vad som ingår i deras CONVERT steg till att inkludera mer än att bara fånga kontaktuppgifter. Jag har alltså tagit med delar av det som Hubspot har i sitt CLOSE steg som handlar om Lead nurturing och lagt det i steget i BEARBETA. I det steg som jag kallar KONVERTERA så har jag lagt fokus på det som behöver göras för att ta ett qualified lead till att bli betalande kund.

 

Egentligen är jag inte helt nöjd med att kalla steget KONVERTERA eftersom en konvertering kan ju ske i alla möjliga sammanhang (s.k. mikrokonvertering) och Conversionista som är experter på området beskriver det så här:

Konvertering handlar om att få dina besökare att göra det du vill att de ska göra på din sajt, landningssida eller app.

Jag tycker begreppet kan användas något bredare och även inkludera den konvertering som sker utanför din sida, t.ex. att få en okänd person att klicka på en extern länk som leder till din sida. Här är några andra exempel:

 • att få besökaren att ta valfri action efter att ha besökt din sida (kan vara att dela på sociala nätverk, skriva upp sin email, klicka vidare till nästa sida, mm)
 • att få besökaren att signa upp för en "trial"
 • att få kunden att tipsa om din produkt/tjänst

Nåväl, har ni något lämpligt svenskt ord som beskriver vad man gör för att få en person att bli betalande kund så säg till!

 

Men även om jag har med hela tratten som Hubspot beskrivit och lägger till de förberedande stegen som att ta fram personas, göra Customer journey mapping, sökordsanalys och konkurrentanalys, så var det fortfarande något som saknades för att få en mer heltäckande modell som företag kan använda för att växa kundbasen. Det spelar ju egentligen ingen roll hur väl du gör förberedelser och optimerar alla steg i tratten om du inte har produkter/tjänster som resonerar med dina målgrupper.

 

Visst man kan uppnå bra resultat med bra marknadsföring, sälj och kundservice trots en halvbra produkt/tjänst. Men för att verkligen få fart på tillväxten måste man se till att förädla sina produkter/tjänster för att bättre kunna optimera respektive steg i tratten. I vissa fall kan det även vara motiverat att ändra på affärsmodellen om det skulle leda till bättre tillväxt. Eller bygga helt nya produkter/tjänster som har större potential.

 

De aspekter som ett agilt growth team är intresserade av på en daglig operationell basis täcks på ett mycket bra sätt av The Lean Growth Canvas. Så här beskriver Erik det:

It is meant to be used as you would use a scrum board or a Business Model Canvas: up on the wall where everyone in the team can see it and with post-it notes or whiteboard pens for making quick edits and changes.

Men modellen jag ville få fram behövde vara tydligare på en övergripande nivå och tillåta att man kan detaljera varje steg med en mängd best practise.

 

Disclaimers

 • Det ska nämnas att även om detta är en modell som kan tydas som att en person rör sig linjärt genom tratten, så är det inte menat så. En person kan gå in, ur och sen tillbaka i flera av stegen. Personen kan även göra detta i flera olika kanaler.
 • Man kan även gå igenom en miniversion av tratten, t.ex. i kundresan för att ladda ner en pdf så kan man ju anse att man bearbetar besökaren att vilja konvertera och lämna sin emailadress som pris för att få ladda ner en infospäckad pdf. Därefter vill man med innehållet i PDF'en glädja kunden så mycket att hen väljer att dela länken till flera. Ännu tydligare exempel är kanske om företaget erbjuder den potentiella kunden att prova tjänsten gratis i en period, då kommer ju hela tratten gå att applicera på det fallet även om en person som använder en gratis provversion borde räknas in i BEARBETA eller KONVERTERA-steget och inte i GLÄDJA.
 • Även om det finns ett steg som heter ANALYSERA och ett som heter FÖRÄDLA som ligger innan tratten så är tanken att man kontinuerligt och i alla steg av tratten ska ha ett agilt arbetssätt där man kontinuerligt brainstormar, prioriterar, testar, analyserar, implementerar.
 • Denna modell tar upp de flesta saker som kan påverkas för att öka ett företags tillväxt av kunder för befintliga produkter/tjänster. Modellen kan även användas för att utvärdera och testa om nya produkter/tjänster har tillväxtpotential.
 • Det finns några ytterligare saker ett företag kan göra för att förbättra sin tillväxt men som inte tas upp i denna modell. Detta är t.ex. uppköp och samarbeten eller att nå ut till helt nya kundgrupper genom att ta fram nya/anpassade produkter/tjänster.
 • Se även fler källor för tillväxt i kapitlet nedan som listar de 19 traction channels från boken Traction av Gabriel Weinberg och Justin Mares

Traction channels

 1. Genom bloggar/influencers
 2. Publicitet/PR
 3. Okonventionell PR (ingår ej)
 4. Sökmotormarknadsföring
 5. Onlineannonsering
 6. Offlineannonsering (ingår ej)
 7. Sökmotoroptimering
 8. Innehållsmarknadsföring (läs mer i denna guide kring content marketing)
 9. Emailmarknadsföring
 10. Viral marknadsföring
 11. Utveckla gratisverktyg
 12. Affärssamarbeten (ingår delvis)
 13. Sälj (ingår delvis)
 14. Affiliatemarknadsföring
 15. Existerande plattformar
 16. Mässor (ingår ej)
 17. Offline events (ingår ej)
 18. Talaruppdrag (ingår ej)
 19. Bygga communities

 

Detta är det första inlägget i en serie som kommer gå igenom alla olika aspekter av denna modell; termer och begrepp, digitala verktyg, KPI'er för respektive steg, hur modellen passar in på olika typer av företag, mer detaljerade inlägg för respektive steg i tratten. Det kommer separata blogginlägg med detaljerad genomgång av begrepp såsom SEO, Content marketing, Conversion Rate Optimization, Email marketing, Keyword research, Personas, Customer journey mapping, mm.

 

Är du intresserad av att veta mer om vad man kan göra i respektive del samt hur man gör det och hur man mäter och följer upp eller vilka smarta digitala verktyg som kan underlätta så hör av dig så berättar vi mer! Vi har tagit fram en Growth assessment som du kan få göra tillsammans med oss och som ger dig bra insikter i vad du gör rätt och var det finns brister samt ger dig en lista med konkreta rekommendationer. Intresserad?
Skicka epost

 

September 4, 2017Comments are off for this post.

Cartina Digital Growth Model

In this blog, we will go through this new growth framework or growth model. Others might prefer to call it a model for customer growth, user growth or lean marketing funnel. You could also see it as a blueprint for a growth engine or growth machine.

Because the intent is to keep it up to date, any feedback or ideas are of course most welcome.

 

The reason why “digital” is included in the headline is that the tactics are mostly one you can use digitally to enable more growth. Many of the ideas come from optimizing growth for SaaS companies, and much inspiration comes from the startup world. Many are applicable to other businesses and business models, but there will probably be a few companies for which this growth model is not a perfect match—for example, product companies that sell through retailers and let the retailers do the marketing and sales. Another example is companies that sell large complex deals where the key account managers take a bigger part of what, in many other companies, can be automated or use digital marketing tactics.

 

Let us go through the different parts of the model and what is meant by each:

ANALYZE:

 • To work efficiently with growth, you need to understand your most important customer segments by creating marketing personas and customer journey maps.
 • Other work in this step is keyword research and competition analysis to find the most beneficial content to create and the right features to build.
 • In addition to the initial work with personas, customer journey maps, keyword research, and so on, you will also need to measure, analyze, and act on it continually.
 • Analysis of every activity and the effects will also be needed in every step of this growth model. Use a process for rapid experimentation.
 • Following up on your growth economics becomes increasingly important when you want to scale your growth. Then you'll know in which area you need more growth experiments in.

 

REACH:

 • To grow, you need to reach new potential customers, get their attention, and get them to visit your site or anywhere else you have the possibility of nurturing them to move them closer to becoming customers.
 • This step is about creating content that captures attention immediately.
 • It is also about finding ways to reach your target groups outside your website with the created content and getting them to want to know more.
 • It can also be to hack other people's network (like AirBnB did with Craigslist)

 

NURTURE:

 • The start of this phase is to get enough information on the visitor so that you can continue nurturing the relationship.
 • Adjust the content of the landing page so that first-time visitors are driven towards continuing to read or leaving their information so that it is possible to nurture them even after they have left your page.
 • The goal of this phase is to move a visitor toward becoming a prospect. This goal is mainly achieved through adjusted content delivered at the right time in the right place.

 

CONVERT:

 • Conversions can happen at any stage of a customer journey (micro conversions), but here it is meant as the conversion of a potential customer to a paying customer or a user of a free service.
 • In the digital growth model, this step is possible to automate by, for example, triggered email sequences, “tripwires,” limited offers, showing benefits, offering several payment options, and so on.
 • For some products and services, it is necessary to use an actual sales person to convince the prospect to make that final decision.

 

DELIGHT:

 • When the customer has bought the product or service, the focus will shift to making the customer happy with his or her decision.
 • Here we include onboarding to ensure that the customer actually starts to use the product or service and get to their Aha moment as quickly as possible.
 • Ensure that the customer experience is so good that the customer wants to be a returning customer and, in the end, is so pleased that he or she is willing to share a recommendation with his or her network and friends.

 

ENHANCE:

 • You can do a ton of marketing and conversion optimization, but if you do not have a product or service that resonates with your target audience, then you will never grow at the rate you want.
 • This step is about developing your product or service in an agile way based on the lessons learned throughout the whole customer journey. This information could even lead to creating new products and services.
 • In many cases, it is possible to adjust a product or service to support growth tactics.
 • In some cases, it could even be the business model that needs to be changed to optimize for growth.

Digital growth funnel model framework

 

Key Questions That Drive Growth

This model helps us find the answers to the key questions for growth:

 1. How can we learn more about our future customers? (ANALYZE)
 2. How can we reach more of them? (REACH)
 3. How can we get more people to be interested? (NURTURE)
 4. How can we get more people to buy? (CONVERT)
 5. How can we get more people to become returning customers? (DELIGHT)
 6. How can we get more customers to buy more? (DELIGHT and CONVERT)
 7. How can we get more people to refer us to a friend? (DELIGHT)
 8. How can we enhance our product or service around what actually leads to growth? (ENHANCE)

 

Background and Reasons That Existing Growth Models and Frameworks Could Not Be Used

It all started with my wish to create an overview of how all terminology and tactics fit together within digital marketing and growth hacking. The purpose was to use it as a way to store all the resources and ideas I have come across. However, it quickly became clear that I need a basic model to tie everything together.

 

My first thought was to use the classic AIDA funnel, but with a modern modification (AIDCAS). Unfortunately, I felt that it became very uneven in the distribution of what can be done in each step. I especially felt that “Interest,” “Desire,” and “Confidence” could be summarized in one single phase to make the prospect ready for the buying step.

 

Another idea that I tried was to use the most common model for growth hacking and startups: “Product Marketing for Pirates: AARRR” (Acquisition, Activation, Retention, Referral, and Revenue).

AARRR

Product Marketing for Pirates: AARRR!

Even if the original was not drawn as a funnel, there are now plenty of variations of it where the different sections are placed in a funnel. It felt good in the beginning because each step was clearly separated, and it was fairly evenly distributed. I noticed, however, that it did not always work very well in its defined order when it came to companies other than classic startups with a SaaS (Software as a Service) model.

 

Many like to depict the customer buying journey as a circular process—for example, the McKinsey Consumer Decision Journey or Altimeter’s Dynamic Customer Journey.

Altimeter's dynamic customer journey

However, what I think everyone is missing are the preparations that need to be made by the company to understand future customers. Here we are talking about creating personas and then doing customer journey maps. Keyword research and competition analysis are other things that need to be done to some extent before starting to optimize the customer journey.

 

The model I liked the best is the inbound methodology that HubSpot uses. It can also be illustrated as a sales funnel.

HubSpot - Inbound Methodology

HubSpot - Inbound Methodology

In this new growth model, I have basically taken part of the HubSpot model but adjusted what belongs in its “Convert” step to include more than just capturing emails. Instead, I moved up the lead nurturing part from its “Close” step and placed it in “Nurture.” In the step I call “Convert,” I have instead chosen to focus on what needs to be done to take a qualified lead and turn it into a paying customer (or registering for a free service or app).

 

I am not fully satisfied with calling the step “Convert” because a conversion can happen anywhere in the customer journey (micro conversions). Here is how the conversion experts at Unbounce define conversion:

The ultimate goal of your campaign. A conversion is whatever you decide it is – submitting a form, downloading a piece of content, signing up for a free trial, making a purchase. Every aspect of your marketing campaign should be nudging people toward conversion.

I think the term can even be used to include the conversions that happen outside of your site—for example, getting a stranger to click on an external link that leads to your site, page, or app. Here are some other examples:

 • Getting a visitor to take any action after having visited your site (could be to share on social media, leave an email address, click to the next page, and so on)
 • Getting the visitor to sign up for a trial
 • Getting the customer to refer you to a friend

Do you have a better word that describes the step you take to get the person to become a paying customer? Please let me know!

Even if I include the whole funnel described by HubSpot and add the step to prepare (personas, customer journey mapping, keyword research, and competition analysis), then there is still something vital missing to make a complete model. It does not really matter how well you prepare or how well you optimize all the steps in the funnel if the product or service does not resonate well with the target group.

Sure, you can achieve good results with great marketing, sales, and customer support even though the product or service is not that great, but to really juice up the growth, you have to enhance your product or service to enable better optimization in each step of the funnel. In some cases, doing so can even require a change of business model to achieve the wanted level of growth or the building of a completely new product or service with greater potential for growth.

The aspects an agile growth team needs to consider on a daily basis are covered in a very good way by The Lean Growth Canvas. Here is how Erik Starck describes it:

It is meant to be used as you would use a scrum board or a Business Model Canvas: up on the wall where everyone in the team can see it and with post-it notes or whiteboard pens for making quick edits and changes.

However, the model I wanted needed to be on a higher level to start with and then be able to drill down into details on how to optimize each step with a bunch of best practices.

 

 

Disclaimers

 • It should be mentioned that even though this model is using a funnel and it seems like a person is just moving straight down, it is not meant like that. A person can move in, out, and back again in several of the steps. A person could even move through it in several different channels.
 • You could also go through a mini version of the funnel. For example, the customer journey to download a lead magnet could also be viewed as nurturing a person to convert him to giving away his email address as the price for getting access to the lead magnet. After that, you want the person to use the lead magnet and be so delighted with it that he wants to share the link to many more. An even clearer example is when a company has a trial version because then the whole funnel can be used for the trial version even though the customer has not bought anything yet.
 • Even though the steps “Analyze” and “Enhance” are visually placed outside of the funnel, they should be thought of as something that is both done before the funnel and simultaneously with all steps of the funnel. The continuous work should be an agile approach where you measure, analyze, brainstorm, prioritize, test, implement, and start over again.
 • This model brings up most factors to increase the growth of customers for existing products or services. The model can also be used to evaluate and test if new products or services have growth potential.
 • There are a few more strategies a company can use to improve growth that are not included in this model, such as the acquisition of other companies, cooperation with other companies, and going after completely new customer segments or markets with new or adapted products and services.
 • Check out more sources for growth in the bullet list below with the 19 traction channels from Traction by Gabriel Weinberg and Justin Mares

 

Traction Channels for Growth

 1. Targeting Blogs/Influencers
 2. Publicity
 3. Unconventional PR (not included)
 4. Search Engine Marketing
 5. Social and Display Ads
 6. Offline Ads (not included)
 7. Search Engine Optimization
 8. Content Marketing
 9. Email Marketing
 10. Viral Marketing
 11. Engineering as Marketing
 12. Business Development (partly included)
 13. Sales (partly included)
 14. Affiliate Programs
 15. Existing Platforms
 16. Trade Shows (not included)
 17. Offline Events (not included)
 18. Speaking Engagements (not included)
 19. Community Building

 

Different Channels for Growth

Another way of organizing different channels for Growth, from the book Hacking Growth by Sean Ellis & Morgan Brown:

Viral / Word of Mouth

 • Social media
 • Embeddable widgets
 • Friend referral program
 • Online video
 • Community engagement
 • Contests / Giveaways
 • Platform integrations
 • Crowdfunding
 • Games / Quizzes

Organic

 • Search Engine Optimization (SEO)
 • Public relations & Speaking
 • Content Marketing
 • App Store Optimization (ASO)
 • Free tools
 • Email marketing
 • Community building
 • Strategic partnerships
 • Contributed articles
 • Website merchandising

Paid

 • Offline ads
 • Online ads
 • Affiliate advertising
 • Influencer campaigns
 • Radio
 • Retargeting
 • Ad networks
 • Sponsorships
 • Native content ads

 

This is the first in a series of blog posts on the topic of growth. There will be more details about terms and abbreviations, tools, KPIs, and how the growth model works for different types of companies and more detailed walkthroughs of bigger terms like SEO, content marketing, conversion rate optimization, email marketing, keyword research, personas, and customer journey mapping in future posts.

 

Are you interested in learning more about what you can do with this model? Send me an email by clicking the button below.

Send email

Don't you agree that more people should read this? Be an awesome person and share!
[Sassy_Social_Share]

January 13, 2017No Comments

Delningsekonomins fortsatta utveckling enligt CES 2017

Internet och dess tjänster har möjliggjort att vem som helst kan vara hotellvärd, biluthyrare, privatchaufför och mycket mycket mer. För att lyckas i delningsekonomin behöver vi dock förstå vad som startar kundernas anpassningsförmåga och attityd till så kallade peer-to-peer tjänster. Vi måste också förstå de regulatoriska utmaningarna som finns för dessa ekosystem. Under CES 2017 hade vi förmånen att få prata med några av de största inom "the sharing economy" från företagen Airbnb, Uber och DogVacay (en tjänst där du kan få en hundvakt, liknande den svenska DogBuddy).

 

För det första måste vi förstå att dessa tjänster är renodlat disruptiva - något som blir extremt tydligt när vi samtalar med Uber. I samband med att Uber lanserade sin tjänst värderade bolaget den totala potentialen i den traditionella taximarknaden till 11 miljarder dollar, trots detta omsatte Uber 6 miljarder dollar redan 2015.

 

Parallellt med att den traditionella taximarknaden utvecklades, och rena konkurrenter som Lyft gjorde inträde, blev det tydligt att de kunder som använder Uber åker mer än vad de gjorde med traditionella lösningar – den traditionella taximarknaden var inte längre densamma. Alltså, delningsekonomin öppnar dörrar på traditionella marknader och skapar en ny attityd och efterfrågan hos kunder.

 

Många diskussioner kring delningsekonomi fördes på CES 2017 och några av de mest spännande berörde följande områden: prissättning/non-profit, förtroende/kvalitet och regelverk/lagstiftning.

 

Prissättning och Non-Profit för delningsekonomin:

 • Uber har länge kört med dynamisk prissättning där vi sett exempel på resor som normalt går runt 200 kronor för att på nyårsafton kosta det femdubbla. Ett sätt att låta en traditionell prissättning övergå till att vara baserad på utbud och efterfrågan.
 • Nu kommer även Airbnb börja med dynamisk prissättning. Visserligen har uthyraren länge kunnat ta ut vilket pris de vill, trots att Airbnb har rekommenderat ett pris, men det som händer nu är att användare skapar en profil för hur deras uthyrningsmönster ska se ut.
  • Antingen kan du välja att hyra ut när de är rätt pris på marknaden eller så har du ett extra rum som du alltid vill hyra ut, och allt där emellan. Detta kommer skapa förmånliga affärsmöjligheter för användare som kan tänka sig flytta till sin partner under ett par dagar då det råkar vara Super Bowl i staden.
  • I sin dynamiska prissättning kommer Airbnb att kombinera uthyrarens svar på vissa givna frågor med en analys av uthyrarens uthyrningsmönster och på så vis anpassa föreslaget pris för att nå den effekt som uthyraren vill uppnå. Detta kommer antagligen att öka uthyrda nätter till rätt pris genom Airbnb.
 • Ytterligare en diskussion som fördes inom ämnet prissättning kopplar an till konceptet non profit inom delningsekonomi. En spaning är att när den person som utför tjänsten känner ett starkt engagemang, eller att jobbet kan utföras i dennes vardag, så finns det en möjlighet att betalningen inte behöver ske i pengar.
 • Här är tjänsten DogVacay som nämndes ovan ett bra exempel. Det finns personer som gärna skulle vilja ta hand om en hund ett par veckor men själv inte äga en hund. Samtidigt finns det folk som letar efter hundvakt. Även om DogVacays tjänst inte primärt ska vara obetald för hundvakterna är detta ett ypperligt exempel när non profit kan fungera.
  • DogVacay VD kommenterade dock att företaget måste erbjuda något som är en kostnad för bolaget, i deras fall är detta erbjudande kopplat till deras väldigt starka community och olika gåvor.
  • På samma tema kan även gamification driva ett engagemang där betalningen snarare blir en ny badge än betalning.

 

Förtroende och kvalitet inom delningsekonomin:

 • De betygssystem som används inom både Airbnb och Uber har på många sätt transformerat både taxi- och boendebranschen. När jag själv hyrt via Airbnb har upplevelsen varit väldigt annorlunda jämfört med de vanliga hotellvistelserna. Jag har plötsligt insett att jag sitter tillsammans med uthyraren på dennes mammas café i en italiensk småstad och sippar på en oförglömlig espresso, eller så har jag fått reda på att det imorgon är demonstration i staden och blivit rekommenderad en vandring uppe i bergen. Troligen är detta upplevelser som jag aldrig skulle ha fått av en hotelltjänst eller traditionell semesterboendetjänst – en ny nyans i kundupplevelsen. På liknande sätt har Uberförare blivit mina stadsguider. Dessa bolag har tagit traditionella tjänster och utökat upplevelsen för mig som kund.
 • För DogVacay är förtroende A och O. Hunden är en familjemedlem och när du väl hittat en person som kan ta hand om den så byter du inte. På samma sätt byter du inte hund när du väl hittat din favorithund. Appen skapar stort förtroende genom att användare dagligen kan skicka bilder och kommunicera mellan hundvakt och ägare. En rolig funktion är att inte bara hundägare och vakt betygsätts, utan även hunden får ett betyg. Förtroende gör att vi blir mindre priskänsliga och det skapar en tydlig konkurrenskraft mot traditionella aktörer.

 

Regelverk och Lagstiftning inom delningsekonomin:

 • En av de största utmaningarna för delningsekonomin är regulatorisk. I Sverige så är det många som inte betalar skatt när de hyr ut via Airbnb och Skatteverket jobbar just nu med en utredning över vilka effekter den nya delningsekonomin har på det svenska skattesystemet. Sedan i fjol har antalet svenska bostäder som hyrs ut via Airbnb ökat med 69% (enligt Airbnbs egna statistik) och det ser inte ut som att utvecklingen är på väg att stagnera. Det blir därför viktigt att lagstiftare håller samma tempo för att inte behöva stoppa upp utvecklingen.
 • På samma sätt har Uber inte fått tillåtelse att köra Uber Pop i Sverige eftersom tjänsten anses vara ”svart-taxi” då föraren inte har en faktisk taxilicens. Både Uber och Lyft efterfrågar såklart ett regelverk som rymmer samkörningstjänst men i väntan på det testas nya kreativa lösningar, som exempelvis i Göteborg där man nu testar att använda mopedbil som samkörningstjänst.
 • Ytterligare en utmaning inom delningsekonomin är marknader som har minimilön. Dessa är oftast reglerade genom timlöner medan delningsekonomin, eller även så kallad gig-economy, har betalning per utfört uppdrag. Detta var en utmaning för flera start-up ett exempel är när Deliveroo (Snabbleverans av mat) skulle skulle lansera sin tjänst i London visade det sig att reglerna gör det svårt att ha en lönemodell som är baserad på varje utfört uppdrag, trots att de som utför uppdragen i snitt får betydligt högre lön än minimilönen.

 

 

Delningsekonomi har varit ett aktuellt ämne sedan några år tillbaka och var såklart en favorit även under CES 2017. En fråga som dock lämnades obesvarad efter mässan var: När och hur kommer disruptionen av disruptors ske och vem är det som ska utmana dem?

January 12, 2017No Comments

Cartina påverkar framtiden med Internet of Things!

Stilla motion alerting iPhone when it moves

Cartina har precis inlett ett spännande samarbete med Startup företaget Stilla som tagit fram sin första produkt inom Internet of Things, Stilla Motion.

Stilla Motion är en designad säkerhetsknapp som larmar om den rör sig. Perfekt till barnvagnen eller handväskan som man inte alltid har full uppsikt över!

If it moves, you will know.

Purse, bike, stroller, or door—get an instant notification if something moves when it shouldn't.

 

Stilla är grundat av svenska entreprenören Elin Elkehag som sedan några år tillbaka bor i San Fransisco, där hon bland annat varit strategichef på hårdvaruinkubatorn Wearable World och mentor för 20 olika startups från hela världen.

 

Stillas första produkt Stilla motion lanseras i april 2017 och har redan synts en hel del i olika medier som Breakit, Affärsliv och inte minst under förra veckans CES 2017 i LAS Vegas.

 

Vi ser mycket fram emot vårt samarbete med Stilla och vi kommer att uppdatera er här på bloggen om vad som sker inom detta spännande projekt!

Charlotte Mattfolk och Elin Elkehag
Är du intresserad av att veta mer får du gärna kontakta mig!
Skicka epost

 

September 14, 2016Comments are off for this post.

Navigera igenom crowdfundings stormiga hav

Navigera igenom crowdfundings stormiga hav

boss-fight-free-high-quality-stock-images-photos-photography-concert-singers-crowd

I slutet av förra millenniet dök en ny finansieringsmetod upp i USA. Ett progressivt rockband vid namn Marillion samlade in 60 000 USD från sina fans så de kunde genomföra sin efterlängtade turné och startade därmed fenomenet crowdfunding. Denna metod är, i sin enkelhet, ett sätt att finansiera sitt företag med hjälp av flera individer via internetbaserade plattformar. Oftast investerar individerna mindre summor i form av lån, aktieinvestering, donationer eller förtidsbeställning av produkter.

 

Sedan crowdfundings uppkomst har finansieringsmetoden utvecklats från att endast vara en plattform för donationer och förtidsbeställningar till att vissa plattformar erbjuder både lån, så kallad crowdlending, samt köp av aktier, equity crowdfunding.

Som ni läser är crowdfunding ett mycket större begrepp och område än vad man kan tro. I denna spotlightserie om tre delar ska ni få hänga med oss in i crowdfundingdjungeln för att bena ut koncept, olika områden, för- och nackdelar för både konsument, investerare och företagare samt vilka användningsområden det kan finnas i framtiden.

screen-shot-2015-11-24-at-12-29-37-pm

 

 

DEL 1 – Områden och koncept

Kickstarter, FundedByMe, Tessin har ni kanske hört talas om? Om ni inte har det så är det tre crowdfundingplattformar, alltså tre företag som tjänar pengar på att ha hand om crowdfundingen. Är detta hela sanningen? Nej, detta är tre skilda bolag med tre rätt olika affärsidéer.

 

Kickstarter är ett av världens största crowdfunding plattformar för donationer och förtidsbeställningar och omsätter snart 1 miljard USD årligen. Där lägger personer eller egenföretagare ut projektförslag för t.ex. en tjänst eller vara. Personer får då helt frivillit välja att gå in och antingen enbart donera pengar till projektet eller förtidsbeställa den vara eller tjänst som projektet handlar om. Även ifall hemsidan är amerikansk kan entreprenörer från hela världen lägga upp projekt här. Den senaste succén utifrån Sveriges perspektiv är hörlursföretaget Pugz.

 

 

FundedByMe är en svensk plattform med betydligt mer blygsam omsättning. FundedByMe tillhandahåller traditionell crowdfunding där kanske det mest kända projektet är restaurang kedjan Flippin’ Burgers som kunde starta sin verksamhet genom att på förhand sälja presentkort på valfri hamburgaremen.

flippin burgers crowdfunding

 

Se den första infofilmen från 2011 här: https://www.fundedbyme.com/sv/campaign/1061/flippin-burgers/

 

 

FundedByMy erbjuder även equity crowdfunding-plattform där handlar det inte om att donera eller få prylar utan faktiska investeringar där avkastning på kapital är en drivande faktor. Denna typ av crowdfunding styrs mycket mer av regleringar och diskuteras numera vida ända upp på regeringsnivå. I USA har denna typ funnits länge (med bl.a. Barrack Obama som en stark förespråkare) och ibland varit begynnelsen på framgångsrika start-ups framförallt i Silicon Valley, CA. Fler och fler av lokala plattformar, likt FundedByMe finns nu världen över och utvecklingen drivs inte längre av enbart USA och västvärlden.

 

Tessin har specialiserat sig på fastighetsbranschen där de söker finansiering till specifika byggnationer av fastigheter. Till skillnad från FundedByMe så är investeringshorisonten kortare och kan ibland vara 6-12 månader innan första utbetalningen sker. Denna typ av crowdfunding fungerar mer som en fond. På plattformen lägger Tessinägarna upp olika byggprojekt med ett tillhörande prospekt. Denna hemsida riktar sig alltså enbart till investerare och inte till några entreprenörer, vilket är en skillnad från de övriga två plattformarna.

 

På senaste år har även så kallad ”personal fundraising” ökat. På dessa sajter, t.ex. gofoudme.com lägger personer upp olika saker som de vill göra som t.ex. bestiga Mount Everest. Om personen får in tillräckligt mycket pengar för att göra detta så får personerna som backat denna person då t.ex. sitt namn i eftertexten av filmen spelades in under bestigningen.

 

 

Allt detta låter i alla fall enligt mig som en fantastisk värld med oändliga möjligheter både för nyfikna konsumenter och innovativa entreprenörer men vad finns det för gömda risker och dolda agendor? Finns det andra motiv att lägga upp ett projekt än att få investeringar och hur undviker entreprenörer att deras affärsidé kopieras av tredje världen? Allt detta och lite till kommer ni att få reda på i del två.

 

 

Är du intresserad av att veta mer får du gärna kontakta mig!

 
Skicka epost

 

CartinaLogo_small

Cartina has since 2013 helped both multinationals and startups translate digital opportunities into lasting and profitable business. We have since the start mainly worked with management services but are now expanding our offering with tech & design.

With a desire to develop oneself, clients and colleagues, our team of several senior digital experts take pride in delivering sustainable solutions that matters for our clients and society. 
Cartina is founded and owned by the investment firm Acacia Asset Management AB together with partners in the firm.


Contact

Cartina
Hamngatan 15, SE-111 47
Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0)8 703 25 10
info@cartina.se