Internet och dess tjänster har möjliggjort att vem som helst kan vara hotellvärd, biluthyrare, privatchaufför och mycket mycket mer. För att lyckas i delningsekonomin behöver vi dock förstå vad som startar kundernas anpassningsförmåga och attityd till så kallade peer-to-peer tjänster. Vi måste också förstå de regulatoriska utmaningarna som finns för dessa ekosystem. Under CES 2017 hade vi förmånen att få prata med några av de största inom "the sharing economy" från företagen Airbnb, Uber och DogVacay (en tjänst där du kan få en hundvakt, liknande den svenska DogBuddy).

 

För det första måste vi förstå att dessa tjänster är renodlat disruptiva - något som blir extremt tydligt när vi samtalar med Uber. I samband med att Uber lanserade sin tjänst värderade bolaget den totala potentialen i den traditionella taximarknaden till 11 miljarder dollar, trots detta omsatte Uber 6 miljarder dollar redan 2015.

 

Parallellt med att den traditionella taximarknaden utvecklades, och rena konkurrenter som Lyft gjorde inträde, blev det tydligt att de kunder som använder Uber åker mer än vad de gjorde med traditionella lösningar – den traditionella taximarknaden var inte längre densamma. Alltså, delningsekonomin öppnar dörrar på traditionella marknader och skapar en ny attityd och efterfrågan hos kunder.

 

Många diskussioner kring delningsekonomi fördes på CES 2017 och några av de mest spännande berörde följande områden: prissättning/non-profit, förtroende/kvalitet och regelverk/lagstiftning.

 

Prissättning och Non-Profit för delningsekonomin:

 • Uber har länge kört med dynamisk prissättning där vi sett exempel på resor som normalt går runt 200 kronor för att på nyårsafton kosta det femdubbla. Ett sätt att låta en traditionell prissättning övergå till att vara baserad på utbud och efterfrågan.
 • Nu kommer även Airbnb börja med dynamisk prissättning. Visserligen har uthyraren länge kunnat ta ut vilket pris de vill, trots att Airbnb har rekommenderat ett pris, men det som händer nu är att användare skapar en profil för hur deras uthyrningsmönster ska se ut.
  • Antingen kan du välja att hyra ut när de är rätt pris på marknaden eller så har du ett extra rum som du alltid vill hyra ut, och allt där emellan. Detta kommer skapa förmånliga affärsmöjligheter för användare som kan tänka sig flytta till sin partner under ett par dagar då det råkar vara Super Bowl i staden.
  • I sin dynamiska prissättning kommer Airbnb att kombinera uthyrarens svar på vissa givna frågor med en analys av uthyrarens uthyrningsmönster och på så vis anpassa föreslaget pris för att nå den effekt som uthyraren vill uppnå. Detta kommer antagligen att öka uthyrda nätter till rätt pris genom Airbnb.
 • Ytterligare en diskussion som fördes inom ämnet prissättning kopplar an till konceptet non profit inom delningsekonomi. En spaning är att när den person som utför tjänsten känner ett starkt engagemang, eller att jobbet kan utföras i dennes vardag, så finns det en möjlighet att betalningen inte behöver ske i pengar.
 • Här är tjänsten DogVacay som nämndes ovan ett bra exempel. Det finns personer som gärna skulle vilja ta hand om en hund ett par veckor men själv inte äga en hund. Samtidigt finns det folk som letar efter hundvakt. Även om DogVacays tjänst inte primärt ska vara obetald för hundvakterna är detta ett ypperligt exempel när non profit kan fungera.
  • DogVacay VD kommenterade dock att företaget måste erbjuda något som är en kostnad för bolaget, i deras fall är detta erbjudande kopplat till deras väldigt starka community och olika gåvor.
  • På samma tema kan även gamification driva ett engagemang där betalningen snarare blir en ny badge än betalning.

 

Förtroende och kvalitet inom delningsekonomin:

 • De betygssystem som används inom både Airbnb och Uber har på många sätt transformerat både taxi- och boendebranschen. När jag själv hyrt via Airbnb har upplevelsen varit väldigt annorlunda jämfört med de vanliga hotellvistelserna. Jag har plötsligt insett att jag sitter tillsammans med uthyraren på dennes mammas café i en italiensk småstad och sippar på en oförglömlig espresso, eller så har jag fått reda på att det imorgon är demonstration i staden och blivit rekommenderad en vandring uppe i bergen. Troligen är detta upplevelser som jag aldrig skulle ha fått av en hotelltjänst eller traditionell semesterboendetjänst – en ny nyans i kundupplevelsen. På liknande sätt har Uberförare blivit mina stadsguider. Dessa bolag har tagit traditionella tjänster och utökat upplevelsen för mig som kund.
 • För DogVacay är förtroende A och O. Hunden är en familjemedlem och när du väl hittat en person som kan ta hand om den så byter du inte. På samma sätt byter du inte hund när du väl hittat din favorithund. Appen skapar stort förtroende genom att användare dagligen kan skicka bilder och kommunicera mellan hundvakt och ägare. En rolig funktion är att inte bara hundägare och vakt betygsätts, utan även hunden får ett betyg. Förtroende gör att vi blir mindre priskänsliga och det skapar en tydlig konkurrenskraft mot traditionella aktörer.

 

Regelverk och Lagstiftning inom delningsekonomin:

 • En av de största utmaningarna för delningsekonomin är regulatorisk. I Sverige så är det många som inte betalar skatt när de hyr ut via Airbnb och Skatteverket jobbar just nu med en utredning över vilka effekter den nya delningsekonomin har på det svenska skattesystemet. Sedan i fjol har antalet svenska bostäder som hyrs ut via Airbnb ökat med 69% (enligt Airbnbs egna statistik) och det ser inte ut som att utvecklingen är på väg att stagnera. Det blir därför viktigt att lagstiftare håller samma tempo för att inte behöva stoppa upp utvecklingen.
 • På samma sätt har Uber inte fått tillåtelse att köra Uber Pop i Sverige eftersom tjänsten anses vara ”svart-taxi” då föraren inte har en faktisk taxilicens. Både Uber och Lyft efterfrågar såklart ett regelverk som rymmer samkörningstjänst men i väntan på det testas nya kreativa lösningar, som exempelvis i Göteborg där man nu testar att använda mopedbil som samkörningstjänst.
 • Ytterligare en utmaning inom delningsekonomin är marknader som har minimilön. Dessa är oftast reglerade genom timlöner medan delningsekonomin, eller även så kallad gig-economy, har betalning per utfört uppdrag. Detta var en utmaning för flera start-up ett exempel är när Deliveroo (Snabbleverans av mat) skulle skulle lansera sin tjänst i London visade det sig att reglerna gör det svårt att ha en lönemodell som är baserad på varje utfört uppdrag, trots att de som utför uppdragen i snitt får betydligt högre lön än minimilönen.

 

 

Delningsekonomi har varit ett aktuellt ämne sedan några år tillbaka och var såklart en favorit även under CES 2017. En fråga som dock lämnades obesvarad efter mässan var: När och hur kommer disruptionen av disruptors ske och vem är det som ska utmana dem?