Har ni också en traditionell årlig employee performance management process? Upplever ni att det är en administrativ börda som inte ger så mycket effekt? Läs mer i detta inlägg om hur ni kan få till en iterativ feedbackmodell och få mer engagerade medarbetare. Syftet som företag borde uppfylla med sin employee performance management process

Syftet är att engagera och motivera medarbetare, att skapa en kultur där människor växer både i sitt yrke och som individer

Faktorer som driver på behovet att förändra den gamla klassiska modellen för employee performance management:

 1. Millennials har en annan inställning och preferenser kring flexibilitet, syfte och att ha möjlighet att själv styra och påverka. Även mer förväntan på att en arbetsplats ska vara produktiv, engagerande och rolig.
 2. Gigekonomin och automation leder till medarbetare som inte är anställda i traditionell mening
 3. Marknaden blir mer komplex och global. Ledare behöver ta kontrollen över en diversifierad och multikulturell organisation där mer fokus ligger på individer och hållbara lösningar
 4. Digitaliseringen och ny teknologi leder till nya möjligheter att mäta, kommunicera och utveckla organisationer och individer.
  1. HR får därmed möjlighet att helt revolutionera medarbetarens upplevelse genom digitala plattformar & verktyg
  2. Medarbetare har större förväntan på bra digitala hjälpmedel som idag används privat i vardagen
 5. Ökat fokus på att organisationer ska vara agila
  1. Företag har börjat belöna innovation, experimenterande och design thinking för att ändra medarbetares inställning
  2. Från effektiva organisationer till organisationer som är designade för snabbhet och förmåga att anpassa sig

Vad är viktigt att tänka på vid införande av en modern employee performance management process?

 1. Hur ska vi uppnå en kontinuerlig feedback-kultur?
 2. Hur kan vi sätta ett format och struktur för check-ins?
 3. Hur kan vi formulera och följa upp agila mål?
 4. Ta bort performance ratings eftersom det inte driver engagemang eller utveckling
 5. Digitala verktyg för performance management måste sänka barriärer för feedback och utvecklingssamtal
 6. Hur säkerställer vi att kringliggande processer (t.ex. lönerevision och karriärplanering) fungerar i den nya modellen?

Exempel på några företag där man infört kontinuerlig PM

Är du intresserad av mer läsning så kan vi rekommendera:

 

Slutsats

Vi på Cartina jobbar med anpassa företags employee performance management processer till framtiden med hjälp av digitalisering och förändrade arbetssätt.

Företag behöver gå från en årlig tillbakablickande process med lågt värdeskapande, till en iterativ feedback modell som är framåtblickande där fokus ligger på medarbetarnas utveckling.

Modellen behovsanpassas till befintligt eller framtida HR-system där fokus kommer ligga på att göra alla medarbetare delaktiga i varandras utveckling via en enkel "Mobile first" lösning.

Intresserad? Ta kontakt genom att klicka på knappen nedan så kan vi skicka över en mer omfattande presentation och inleda en förutsättningslös diskussion.

Skicka epost

Visst borde fler läsa detta? glöm inte att dela!

[Sassy_Social_Share]