Svenskarna och sociala medier 2016

Idag (10 november) släpptes rapporten Svenskarna och Internet 2016 av Internetstifelsen i Sverige (IIS) som kartlägger svenska folkets användning av Internet och sociala medier.

 

Vi har tagit fram en infografik (infographic) som illustrerar hur svenskarna använder sociala medier 2016. En övergripande bild av de olika sociala mediekanalerna som undersöks i rapporten visar hur Facebook fortsatt är den kanal som används mest av hela svenska folket, medan vi på andra nivåer – exempelvis vad gäller ålder och kön – kan identifiera mer intressanta skillnader i användandet av olika kanaler. Kvinnor är exempelvis större användare av både Instagram och Facebook – medan männen dominerar i kanaler så som Twitter och LinkedIn.

 

Vi kan se att användandet av Twitter har sjunkit med 4%-enheter (19% minskning) sedan förra året och att det dagliga användandet av Facebook bland äldre (46-55, 56-65, 66-75 och upp till 76+ år) har ökat markant i jämförelse med föregående år.

 

 

Typanvändare av olika sociala medier

Om man skall personifiera typanvändaren (störst %-andel som använder någon gång) av respektive social mediekanal skulle det se ut som följer.

  • Den typiska Facebookaren är en kvinna i åldern 16-25 år
  • Den typiska Instagrammaren är en kvinna i åldern 12-15 år
  • Den typiska Twittraren är en man i åldern 16-25 år
  • Den typiska LinkedIn-individen är en man i åldern 36-45 år
  • Den typiska Snapchattaren är en kvinna i åldern 12-15 år
  • Den typiska Kik-arn är en kvinna i åldern 12-15 år
  • Den typiska Reddit-personen är en man i åldern 16-25 år

Klicka på bilden nedan för att öppna upp den kompletta infografiken om svenskarna och sociala medier 2016!

Svenskarna och sociala medier 2016

Vi har även delat upp bilden i mindre delar:

svenskarna-och-sociala-medier-2016-hur-ofta-de-sociala-medierna-används

svenskarna-och-sociala-medier-2016-per-åldersgrupp

 

 

svenskarna-och-sociala-medier-2016-per-social-kanal

Infografiken visar inte alla aspekter från rapporten om Svenskarna och internet. Rapporten tar även upp andra intressanta områden så som utvecklingen av Internetanvändningen i stort samt en kartläggning för användandet av Internet i mobilen. Olika användningsområden så som att läsa och skriva email, använda olika betalningslösningar, läsa bloggar, titta på youtube och mycket mer finns beskrivna i rapporten. Förutom kön och åldersgrupp finns även andra parametrar så som demografi, sysselsättning och ursprung.

En bra analys av rapporten kan även läsas på digitalpr. De också noterar att siffrorna om användning av Facebook är svårt att dra några bra slutsatser från eftersom det i enkätfrågan ej särskiljer användning av Facebook vs messenger.

Är ni intresserade av en djupare analys av rapporten Svenskarna och Internet får ni gärna kontakta oss så berättar vi mer!

 
Skicka epost