Cartina gör den digitala omvandlingen till din fördel.

Ta hjälp av stjärnor.

Cartina betyder karta på italienska. Det älskar vi, för det symboliserar hur vi hjälper våra kunder. Vi tar ut kursen tillsammans och navigerar i den digitala verklighet som tränger sig på.

Ofta är det krångligt och svårt att fördjupa den digitala medvetenheten och kompetensen i ditt företag. Ibland gäller det att omforma en affärsmodell för att dra nytta av de digitala möjligheter som öppnar sig. Då kan det behövas en utomstående objektiv rådgivare som är en energispruta och förändringsmotor.

Naturligtvis stöder vi också sådana organisatoriska och kulturella förändringar i ditt företag. Det gäller inte minst alla de företag som har inlett eller kommer att inleda sitt arbete med att outsourca hela eller delar av sin IT-leverans.

Det är därför du ska vända dig till oss på Cartina.

Hör av dig.

Vi finns här för att hjälpa, inspirera och samarbeta.