Design som skapar skillnad.

Design oavsett behov.

Med vår breda verktygslåda och kreativa designmetoder, kan vi hjälpa företag att lösa sina utmaningar oavsett vilken bransch.

Med expertis inom bland annat visuell design, tillgänglighet och UX design hjälper vi våra kunder att nå sina mål.

Vi är stolta över att ha hjälpt många kunder genom åren med allt från interna verktyg till e-handelslösningar

User Research.

Vi är experter inom både kvalitativ och kvantiativ research och hjälper er att identifiera nya möjligheter och ta fram agerbara insikter. Detta gör vi bland annat genom,

 • Enkäter
 • Djupintervjuer
 • Användbarhetstestning
 • Omvärdsbevakning
 • UX Design.

  Vi hjälper dig få en tydlig bild av vilka utmaningar och möjligheter som finns och vad som kan skapa mest långsiktigt värde för dig och dina kunder genom bland annat,

 • Användarresor
 • Personas
 • Prototyping
 • Tillgänglighetsanlays
 • Visuell Design.

  För oss handlar design om så mycket mer än bara att få något att se estetiskt tilltalade ut. Vårt mål är att lösa verkliga problem som skapar en djupare mening och ger långsiktig nytta. Vi kan hjälpa er med bland annat,

 • UI Design
 • Visuell design
 • Branding
 • Design system
 • Med människan
 i fokus.

  Tillsammans med dig, dina kunder och användare i fokus strävar vi efter att skapa hållbara, tillgängliga och användbara designlösningar som löser rätt problem och ökar din verksamhets lönsamhet.
  Vill du ha hjälp att förstå dina kunders behov, drivkrafter och skapa konkurenskraftiga designlösningar – tveka inte att kontakta oss.

  Hör av dig.

  Vi finns här för att hjälpa, inspirera och samarbeta.

  Tekniken som gör allt möjligt.

  Vi skapar lösningarna.

  Vår styrka ligger i att integrera människa, affär och teknik för att skapa konkurrenskraftiga resultat och framgångsrika organisationer.

  Med både djup och bred erfarenhet från bland annat bank & finans, offentlig sektor, retail, logistik, transport och media har vi bred kunskap om etablerade ramverk och modern teknik som hjälper er att skapa hållbara lösningar oavsett behov och branch.

  Systemutveckling med fokus på användaren.

  Vår breda kompetens inom systemutveckling sträcker sig över frontend och backend till devops och test.
  Vi har erfarenhet av utveckling av webb och mobila applikationer och är experter på Optimizely (Episerver).
  Användarupplevelsen är alltid i fokus, då den gör en betydande skillnad för våra kunders digitala lösningar och affär.

  Produktutveckling och teknisk vägledning.

  Behöver ni hjälp av en produktägare, förvaltningsledare eller lösningsarkitekt?
  Vi ger er den tekniska vägledningen ni behöver och säkerställer att era tjänster och produkter utvecklas i linje med era och era kunders behov och förväntningar.

  Vi kan hjälpa till med:

 • Effektiv produktutveckling
 • Teknisk projektledning och arkitektur
 • Strategisk rådgivning och mentorskap
 • Införande av agila metoder
 • Test och kvalitetssäkring.

  Cartina erbjuder ledande test-tjänster som säkerställer tillförlitlighet och prestanda för våra kunders applikationer- och tekniklösningar.
  Våra experter inom test och kvalitetssäkring hjälper er att möta kundernas krav på användarvänlighet, funktionalitet och prestanda.

  Vi kan hjälpa till med:

 • Regressionstest, gränssnittstest och API-test
 • Optimering av testprocesser
 • Testautomatisering
 • För dig som vill utvecklas.

  Vi är alltid på jakt efter skickliga medarbetare så tveka inte att höra av dig!

  Som en del av Cartina har du möjlighet att jobba med runt 10 andra fantastiska utvecklare, produktägare och testare som med stort hjärta, nyfikenhet och kunskap sätter kundens behov i fokus.

  Hör av dig.

  Vi finns här för att hjälpa, inspirera och samarbeta.

  Management med IT i fokus.

  Skapar värde för våra kunder genom att sammanföra affär, strategi och människors potential.

  Med ett holistiskt, strategiskt och hållbart synsätt på IT och digitalisering. Sedan 2013 har vi på Cartina hjälpt organisationer att navigera i komplexa digitala utvecklings- och förändringsresor. Vi ser inte bara till tekniken utan också till de affärsbehov och den mänskliga aspekt som omger den. Vi lägger stor vikt vid hållbarhet och strävar därför att löpande fördjupa och förnya vår kunskap inom områden som är relevanta för IT och digitalisering.

  Mellan strategi och genomförande. Varje digital framgångsresa börjar med en tydlig vision. Vilka utmaningar står ni inför, och vilket värde önskar ni att förändringen ska åstadkomma? Oavsett om det gäller att realisera digitala strategier, förbättra leveransförmåga eller effektivisera affärsprocesser, strävar vi alltid efter att hitta det mest hållbara och effektiva tillvägagångssättet för just er.

  Agilt, flexibelt och anpassningsbart. I dagens snabbföränderliga digitala företagsmiljö är agilitet och anpassningsförmåga viktiga nyckelfaktorer. Våra konsulter förstår att varje organisation är unik, därför kombinerar vi beprövade metoder med skräddarsydda lösningar. Vårt mål är att skapa dynamiska strategier som inte bara möter era nuvarande behov, utan också förbereder er för framtida utmaningar.

  Bred erfarenhet. Vi är stolta över att ha ett team av konsulter med erfarenhet från en rad olika sektorer – allt från myndigheter och statliga bolag till retail, transport och logistik till bank och finans. Vår breda expertis inom områden som IT-strategi, agila transformationer, sourcing, och IT- service management gör att vi kan erbjuda stöd på många olika sätt till många olika organisationer.

  Strategi & rådgivning.

  Navigera klokt i en komplex digital utveckling- och förändringsresa.
  I dagens snabbföränderliga digitala värld står många organisationer inför komplexa förändringsbehov. Vi erbjuder rådgivning och strategiskt stöd för att utarbeta och realisera hållbara digitala strategier som stärker er förmåga att möta morgondagens utmaningar.

  Vi kan hjälpa till med:

  • Digital styrning
  • Strategisk verksamhetsutveckling
  • Digital transformation n& förändringsledning

  Sourcing & Vendor Management.

  Effektivitet och värde genom rätt strategi och hantering.
  För Cartina representerar IT-Sourcing inte bara inköp av IT-tjänster och produkter. Oavsett vilken del inom de här områdena vi pratar om – När det görs rätt kan det leda till kostnadsbesparingar, högre kvalitet, ökad innovation och en snabbare digitaliseringsresa.

  Vi kan hjälpa till med:

  • Framgångsrik offshore management
  • IT-Sourcing som ger värde
  • Jobba med leverantörer på rätt sätt

  IT Service Management & ESM.

  Effektiva processer och arbetssätt för maximalt stöd till din verksamhet och dina kunder.
  I vår digitala snabbrörliga omvärld är grundleveransen av IT-tjänster en viktig framgångsfaktor för varje organisation genom att öka effektiviteten, minska riskerna och förbättra användarnas upplevelse av IT-tjänsterna.
  Vi förstår betydelsen av att integrera IT och affärsprocesser och erbjuder därför lösningar och metoder som säkerställer att dina tjänster ständigt utvecklas och anpassas efter dina behov.

  Vi hjälpa till med:

 • Optimerad serviceleverans
 • Tjänsteintroduktion,Service management & Servicekatalog
 • Centraliserade och automatiserade flöden
 • Mätning och ständig förbättring
 • Agil Transformation.

  I en värld där snabbhet, flexibilitet och anpassningsförmåga är nyckeln till framgång.
  Vi hjälper organisationer med agila transformationer genom etablerade metoder och principer.
  Vi är med er på resan från att sätta riktning till att implementera förändring och säkerställer att er organisation är redo att möta framtidens utmaningar.

  Vi leder er transformation till en mer agil organisation med fokus på:

 • Kulturell förändring
 • Processer & verktyg
 • Skalning av agilitet
 • Program- projektledning & projektkontor.

  Vi säkerställer att initiativ drivs med precision och effektivitet.
  Med expertis inom program- och projektledning säkerställer vi att era initiativ drivs effektivt och levererar mätbara resultat.

  Vi kan hjälpa till med:

 • Förstudier & strategisk planering
 • Program- & projektledning
 • Riskhantering
 • Vill du bli en del av oss?

  Vi behöver dig med erfarenhet som konsult eller som har arbetat med intern förändringsledning eller verksamhetsutveckling. Du känner dig själv som en person med en stark vilja och kraft att bidra med och leda förändringar.

  Som managementkonsult på Cartina utgår vi från de kunskaper du har idag, eller de lärdomar och kunskaper du vill ha imorgon, beroende på din drivkraft, talang, passion och förmåga.

  Hör av dig.

  Vi finns här för att hjälpa, inspirera och samarbeta.