Hållbarhet som drivkraft för digital omvandling.

Vår drivkraft.

Företag som fokuserar på hållbarhet har ofta en bättre relation med sina kunder, medarbetare och samhället i stort, vilket kan leda till ökad lönsamhet och konkurrenskraft (McKinsey, Företagarna). Som konsultbolag har vi på Cartina en unik möjlighet att påverka och stötta företag att ta ansvar för sin påverkan på miljön och samhället. Vi har också ett ansvar att vara förebilder och att driva på hållbar förändring i de branscher vi verkar inom.

Teknik och innovation spelar en avgörande roll i att skapa en hållbar framtid, därför strävar vi på Cartina efter att identifiera och implementera tekniska lösningar som minskar miljöpåverkan och främjar tjänster och produkter som kan ha en positiv effekt i samhället. Genom att kombinera våra kompetenser inom Management, Tech och Design kan vi hjälpa företag att minska sin negativa påverkan på miljön och samtidigt förbättra sin långsiktiga lönsamhet. Vi kan följa våra kunder under hela resan; från att identifiera möjligheter och skapa strategi till att genomföra både teknisk implementation samt produkt- och tjänstedesign.

Hållbarhet är ett brett begrepp som inkluderar inte bara miljömässiga aspekter utan även sociala och ekonomiska. På Cartina arbetar vi därför med hållbarhet ur tre perspektiv: people, planet och profit. Det är viktigt för oss att kontinuerligt styrka kompetensen hos våra medarbetare, exempelvis genom kunskapsdelning och utbildning.

Vi förhåller oss till FN:s globala hållbarhetsmål och är medlemmar i UN Global Compact.

Internt arbetar vi aktivt med att försöka minska vår negativa miljöpåverkan och främja en hållbar arbetsmiljö för våra anställda. Vi är även involverade i Digitaliseringskonsulterna, en branschförening som tar ansvar för att genom digitalisering bidra till ett fossilfritt Sverige. Vårt arbete med hållbarhet är inte bara en trend, utan en långsiktig strategi för att främja positiv förändring för både miljön och samhället.

En profilbild på vår hållbarhetschef Julia.

Behöver du/ditt företag hjälp, eller är du intresserad av att veta mer? Kontakta vår hållbarhetschef Julia! (julia.creutz@cartina.se)

Hör av dig.

Vi finns här för att hjälpa, inspirera och samarbeta.