Management med IT i fokus.

Skapar värde för våra kunder genom att sammanföra affär, strategi och människors potential.

Med ett holistiskt, strategiskt och hållbart synsätt på IT och digitalisering. Sedan 2013 har vi på Cartina hjälpt organisationer att navigera i komplexa digitala utvecklings- och förändringsresor. Vi ser inte bara till tekniken utan också till de affärsbehov och den mänskliga aspekt som omger den. Vi lägger stor vikt vid hållbarhet och strävar därför att löpande fördjupa och förnya vår kunskap inom områden som är relevanta för IT och digitalisering.

Mellan strategi och genomförande. Varje digital framgångsresa börjar med en tydlig vision. Vilka utmaningar står ni inför, och vilket värde önskar ni att förändringen ska åstadkomma? Oavsett om det gäller att realisera digitala strategier, förbättra leveransförmåga eller effektivisera affärsprocesser, strävar vi alltid efter att hitta det mest hållbara och effektiva tillvägagångssättet för just er.

Agilt, flexibelt och anpassningsbart. I dagens snabbföränderliga digitala företagsmiljö är agilitet och anpassningsförmåga viktiga nyckelfaktorer. Våra konsulter förstår att varje organisation är unik, därför kombinerar vi beprövade metoder med skräddarsydda lösningar. Vårt mål är att skapa dynamiska strategier som inte bara möter era nuvarande behov, utan också förbereder er för framtida utmaningar.

Bred erfarenhet. Vi är stolta över att ha ett team av konsulter med erfarenhet från en rad olika sektorer – allt från myndigheter och statliga bolag till retail, transport och logistik till bank och finans. Vår breda expertis inom områden som IT-strategi, agila transformationer, sourcing, och IT- service management gör att vi kan erbjuda stöd på många olika sätt till många olika organisationer.

Strategi & rådgivning.

Navigera klokt i en komplex digital utveckling- och förändringsresa.
I dagens snabbföränderliga digitala värld står många organisationer inför komplexa förändringsbehov. Vi erbjuder rådgivning och strategiskt stöd för att utarbeta och realisera hållbara digitala strategier som stärker er förmåga att möta morgondagens utmaningar.

Vi kan hjälpa till med:

 • Digital styrning
 • Strategisk verksamhetsutveckling
 • Digital transformation n& förändringsledning

Sourcing & Vendor Management.

Effektivitet och värde genom rätt strategi och hantering.
För Cartina representerar IT-Sourcing inte bara inköp av IT-tjänster och produkter. Oavsett vilken del inom de här områdena vi pratar om – När det görs rätt kan det leda till kostnadsbesparingar, högre kvalitet, ökad innovation och en snabbare digitaliseringsresa.

Vi kan hjälpa till med:

 • Framgångsrik offshore management
 • IT-Sourcing som ger värde
 • Jobba med leverantörer på rätt sätt

IT Service Management & ESM.

Effektiva processer och arbetssätt för maximalt stöd till din verksamhet och dina kunder.
I vår digitala snabbrörliga omvärld är grundleveransen av IT-tjänster en viktig framgångsfaktor för varje organisation genom att öka effektiviteten, minska riskerna och förbättra användarnas upplevelse av IT-tjänsterna.
Vi förstår betydelsen av att integrera IT och affärsprocesser och erbjuder därför lösningar och metoder som säkerställer att dina tjänster ständigt utvecklas och anpassas efter dina behov.

Vi hjälpa till med:

 • Optimerad serviceleverans
 • Tjänsteintroduktion,Service management & Servicekatalog
 • Centraliserade och automatiserade flöden
 • Mätning och ständig förbättring
 • Agil Transformation.

  I en värld där snabbhet, flexibilitet och anpassningsförmåga är nyckeln till framgång.
  Vi hjälper organisationer med agila transformationer genom etablerade metoder och principer.
  Vi är med er på resan från att sätta riktning till att implementera förändring och säkerställer att er organisation är redo att möta framtidens utmaningar.

  Vi leder er transformation till en mer agil organisation med fokus på:

 • Kulturell förändring
 • Processer & verktyg
 • Skalning av agilitet
 • Program- projektledning & projektkontor.

  Vi säkerställer att initiativ drivs med precision och effektivitet.
  Med expertis inom program- och projektledning säkerställer vi att era initiativ drivs effektivt och levererar mätbara resultat.

  Vi kan hjälpa till med:

 • Förstudier & strategisk planering
 • Program- & projektledning
 • Riskhantering
 • Vill du bli en del av oss?

  Vi behöver dig med erfarenhet som konsult eller som har arbetat med intern förändringsledning eller verksamhetsutveckling. Du känner dig själv som en person med en stark vilja och kraft att bidra med och leda förändringar.

  Som managementkonsult på Cartina utgår vi från de kunskaper du har idag, eller de lärdomar och kunskaper du vill ha imorgon, beroende på din drivkraft, talang, passion och förmåga.

  Hör av dig.

  Vi finns här för att hjälpa, inspirera och samarbeta.